طراحان کنکور چه کسانی اند؟

برای طرح سوال های کنکور سراسری ، زمان محدودی مشخص نشده است . طراحان در تمام سال وارد سازمان سنجش می شوند . به جاهایی که ورود افراد ممنوع است می روند ، سوال طرح می کنند و کاری هم ندارند که این کنکور چه زمانی برگزار می شود.

طراحان هم از دبیران هستند و هم از میان استادان دانشگاه . نهادهای مختلفی چون ادارات آموزش و پرورش طراحان را بر اساس تجربه شان به سازمان سنجش معرفی می کنند. سازمان مدتی با آنان کار می کند ، با ارتباط با مراجع ذی صلاح مطمئن می شود که آنها صلاحیت عمومی طراحی تست های کنکور را دارند. برای اطمینان از شرایط تخصصی نیز خود سازمان سنجش دست به کار می شود.

پس از این کسانی که شایستگی لازم را داشته باشند در گروه های مخصوص هر درس ، از زیست شناسی و فیزیک گرفته تا ادبیات و عربی وارد می شوند . هر یک از این گروه ها نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ نفر عضو دارند.

تست های طرح شده توسط یک کمیته با دست کم پنج عضو از پیشکسوتان هر گروه نهایی و به بانک سئوالات افزوده می شوند .

رئیس مرکز آزمون سازی می گوید: اگر کوچکترین مشکلی درباره طراحان پیش بیاید آنها را جایگزین می کنیم . به این ترتیب در تمام طول سال طراحان به تولید تست برای بانک سئوال مشغولند . در این بانک همیشه چند هزار سئوال موجود است. هنگامی که فصل آزمون سراسری فرا می رسد ، تست ها به تعداد لازم از داخل بانک سئوال بیرون کشیده می شود. این سوال ها باید دوباره بررسی شوند چون هر سال بخش هایی از کتاب های درسی جزء حذفیات کنکور محسوب می شوند .

کمیته طراحان باید مطمئن شود که تست ها مربوط به بخش های حذف شده نیستند. برای این که امنیت کنکور حفظ شود در چندین دسته ، سوال های موازی به کمیته ای در سازمان سنجش تحویل داده می شود و آن کمیته به طور تصادفی یک دسته از آنها را برای چاپ در دفترچه های کنکور انتخاب می کند. البته دسته های دیگر سئوالات نیز به چاپخانه فرستاده می شوند و تا پایان آزمون در آنجا خواهند ماند .